Betaling

  • Ons gebruik geen betalingstelsel nie. U moet die betaling direk in my bankrekening inbetaal.
  • Die bankrekening is op die faktuur.
  • Gebruik u bestelnommer as betaalbewys.
  • Die pakkie word eers gepos as die betaling ontvang is.
(0)